Tuin van BRET

Tuin van BRET is van en voor ondernemers die elkaar inspireren en versterken. De Tuin is circulair, innovatief en continu in bedrijf. Een maximale impuls voor en door creatieve ondernemers, met een minimale footprint. Met werkplekken, cultuur en heel veel energie!

Wat gebeurt er op Sloterdijk?!

De Tuin van Bret is de plek waar een groep van ondernemers hun droom aan het verwezenlijken is. Ieder vanuit een andere achtergrond en vanuit een ander vakgebied maar met een zelfde doel: samen een eigen, inspirerende plek creëren die een zo minimaal mogelijke impact heeft op het milieu maar een zo maximaal mogelijk impuls geeft aan de omgeving.

De Tuin van Bret is het voorbeeld van de nieuwe economie; niet gedreven door geld maar een passie om mooie, hoogwaardige en duurzame dingen te realiseren. Een inspiratie voor anderen waarmee ze laten zien dat iedereen zelf de wereld om zich heen kan veranderen.

Kwartier makers

De Tuin van BRET is het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland. Gericht op maximale hergebruik van producten en grondstoffen waarbij waard vernietiging wordt geminimaliseerd; van verbruik naar gebruik en van lineaire naar circulaire processen.

Ons doel

Tuin van BRET stelt het verbinden centraal. Op een driehoekig terrein in het centrum van Sloterdijk is ruimte voor allerlei initiatieven. Doel is om, samen met horecapaviljoen BRET, van Sloterdijk een plek te maken die voor veel meer Amsterdammers betekenis krijgt.

Circulair bebouwen en bewonen

In de Tuin van Bret gaan we zo duurzaam en circulair mogelijk aan de slag. Gebruikte zeecontainers uit de naastgelegen haven zullen de basis vormen van de paviljoenen. Daarbovenop komt een kas zodat geheel lijkt op de pakhuizen aan de grachten. Het grootste deel van de Tuin van Bret zal bestaan uit wijnranken die tesamen de eerste Amsterdamse stadswijngaard vormen.

Geschiedenis

Naast de Tuin van Bret ligt naast het reeds eerder gerealiseerde horeca paviljoen Bret. Bret is volledig gebouwd uit hergebruikte materialen: zeecontainers uit de haven, glas en isolatie van een woningbouwcorporatie, hout van een station perron, de keuken uit een strandpaviljoen en de constructie wordt gedragen door bomen uit het nabijgelegen natuurgebied “De Bretten”.